Leta i den här bloggen

fredag 7 oktober 2016

Vedic Art

Jag kom i kontakt med det i samband med rehabilitering för några år sedan. Vedic art är ett sätt att måla utifrån sina känslor på ett kravlöst sätt. Ingenting är fel. Färg, form och struktur får ge utlopp för det man känner inuti. 
I den indiska kulturen finns 17 livsprinciper i de så kallade Vediska skrifterna. Principerna kommer igen i Vedic art som använder sig av dem utan att för den skull skapa ett tvång. 
Jag har tecknat och målat i hela mitt liv och som den kontrollmänniska jag är så har jag alltid haft det perfekta motivet framför mig som slutresultat när jag börjat måla. Då kan jag säga att Vedic art var väldigt befriande. Det gjorde inget om jag ”gjorde fel” i mina ögon. Jag blev mer tillåtande mot mig själv vilket är väldigt viktigt när man jobbar med sin andlighet. Att tycka om sig själv. 
”Utan mörker finns inget ljus” kommer jag ihåg att min lärare Mona Lindström sa en gång och det kunde lätt föras över på mitt liv i övrigt. Hon bedriver ateljé med kurser i allt som har med avslappning och avstressning och andlighet att göra. Rekommenderas verkligen. 
Här är några alster som jag åstadkommit sedan jag började med Vedic art. 

wp_20140327_013
wp_20140327_010
wp_20140327_012
wp_20140327_001
wp_20140327_008

wp_20140327_017

bild15382
bild15437
wp_20160608_002

De 17 principerna är (fritt tolkat):
Uttrycksmedel

1: Linjen (livskraft) – en impuls från tystnaden och linjen börjar navigera sig i den kosmiska ordningen. 
2: Form (intellekt) – Här fokuserar man mest på mellanrummen mellan formen eller formerna. All form är ”tillåten”.
3. Färg (känsla) – Färgernas mångfald uppstår i ljuset och kan först förstås när vi ser färgerna från ljusets princip. Ljuset är källan till färg – vad är källan till ljus?
4: Struktur (kroppen) – Det abstrakta tillståndet av medvetande uttrycks på ytan och blir konkret. 
Process:
5: Rytm – din skapande rytm går i samklang med naturen likt floden till havet och vinden i träden. 
6: Position – Att veta var man är, uttrycka sig själv, att vara på plats när konstens Gudinna söker oss. 
7: Format – Förfining i miniatyr och maximal erövring i stora format.
8: Proportion – helheten öppnar lyhördheten för naturens språk. 
9: Skala – Skapandets lek.
10: Balans – När fullkomlig balans råder i skapelsen så kanske skapelsen är klar. Obalansen håller skapandet vid liv till fulländning. 
11: Symmetri – Den perfekta ordningen för andens födelse. 
12: Ljus – Ur mörkret föds ljuset och kulminerar i den andra födelsen – anden. Andens mognad erkänner mörkret men vet att det saknar substans. 
13: Rymd – En del av alltet.
14: Rörelse – Allt utvecklas och rör sig. Energin stannar inte den ändrar bara form.
*
15: Färdigställande, fulländning. 
16: Ta till sig.
17. Enighet.