Leta i den här bloggen

tisdag 1 april 2014

Svag men stark men svag

"Little angel go away
come again some other day
the Devil has my ear today
I'll never hear a word you say
He promised I would find a little solice
and some peace of mind
whatever
just as long as I don't feel so...
desperate
and ravenous
so weak
and powerless
over you."
James Maynard Keenan
Svag men stark men svag
bräckligt av det som är jag
jag vill inte ens se mig själv i spegeln
av smärtan 
som skrämmer mig 
att det kommer dag efter dag
svag men stark men svag
sveper med mig efter behag

En ursinneskraft
som jag alltid haft
som från själva jordens inre
skrämmer lika den
mig själv också men...

Stark men svag men stark
som på syndafloden och dess ark
rider på den och tar mark
stark men svag men stark

vågar visa det ibland
när jag sakta ror mot land
och när jag på vågen rida
fullt rustad för att strida

Stark, stark och stark
i ursinnesraseri
krossas där bland stenar
som drivved och torra grenar
svag, svag och svag
det är allt som är jag.